04 Th1

DSC01435

Công nhân đang thi công – công trình ở Bình Phước

img_586f1773a557f

Một công trình khác tại Quảng Trị:

img_586f10ff34e74

img_586f172e28252

 

Leave a comment